Kiszámoló – egy blog a pénzügyekről

Pénzügyi tanácsadás, ahogy mindig is szeretted volna.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás és tárolás során:

a) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
b) az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
c) megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Ennek keretében:

1) A Portálon (www.bankracio.hu vagy a lakashitel.ingatlan.com vagy a bank.biztositas.hu vagy bármely egyéb partner oldalról) böngésző látogatókról, érdeklődőkről az ingatlan.com Zrt. üzemeltető semmilyen személyes adatot nem gyűjt. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. Az adatkezelés célja marketing, ügyfél elégedettség mérése, szolgáltatások ajánlása, hírlevél küldése, nyereményjátékokban való részvétel, illetve a Bankráció Kft. leányvállalat, mint pénzügyi szolgáltatások közvetítője részére történő átadás.

2) A Portálon történő regisztrációval a megadott személyes adatok (a továbbiakban: Adatok) a rendszerünkben rögzítésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes. Ezen regisztrációval az Adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük, amely kifejezetten magába foglalja az alábbiak szerinti adattovábbításra történő felhatalmazást is.

3) A Portált látogató/használó jogosult (a továbbiakban: Jogosult) hozzájárulására való tekintettel jogosulttá válunk a személyes adatok biztonságos csatornán keresztül történő továbbítására.

4) A Jogosult kifejezett felhatalmazása alapján, törvényes keretek között, a Jogosult által önkéntesen megadott személyes adatok továbbításra kerülnek a velünk szerződéses jogviszonyban álló, 100%-os leányvállalat, a Bankráció Kft. részére, mely pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi (az adatátadás kizárólag ebből a célból történik), valamint a Bankráció Kft-n keresztül a velük szerződéses kapcsolatban álló és a Jogosult által kiválasztott pénzügyi intézmények mint adatkezelők részére, kifejezetten és kizárólagosan csak a Bankráció Kft. által végzett pénzügyi közvetítéshez kapcsolódóan. Ennek megfelelően sem a Bankráció Kft, sem a pénzügyi intézmények a jelen pont szerinti felhatalmazás alapján nem jogosultak a Jogosult/Ügyfél adatait a pénzügyi szolgáltatáson kívüli egyéb célból felhasználni (így különösen: marketing tevékenység, illetve bármely üzlet és/vagy egyéb megkeresés). A Bankráció Kft. és a pénzügyi intézmények adatkezelési szabályzata az általuk üzemeltetett hivatalos weboldalakon található. A Jogosult a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával adott kifejezett felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben a Bankráció Kft., mint független többes ügynök, továbbítja személyes adatait a Jogosult általa kiválasztott pénzügyi intézmény felé, hitel igénylési okokból, úgy Jogosult az érintett bankot felhatalmazza és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatban lévő hitel érdeklődéséről, illetve hiteligényléséről (a Jogosult neve és az igényelt hitelösszeg megjelölésével is) információt adjon a Bankráció Kft. mint a hitelközvetítésben részt vevő független többes ügynök részére, abból a célból, hogy a Bankráció Kft. a Bank felé küldött ügyféligény állapotáról, folyamatáról Önt tájékoztatni tudja.

5) A Portálon történő regisztrálással felhatalmazod az ingatlan.com Zrt-t, mint Adatkezelőt, hogy az általad megadottak szerint a nevedre, címedre (székhely), vezetékes és mobil telefonszámo(ai)dra, e-mail címedre, tevékenységi körödre vonatkozó adataidat továbbítsuk, vagy hozzáférhetővé tegyük a Bankráció Kft. részére, azon pénzügyi intézmények, olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozások részére, amelyek számodra szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni.

6) Az Adatkezelés célja a Bankráció Kft. felé történő továbbítás előkalkuláció és rövid tájékoztató készítése érdekében, marketing tevékenység, valamint - külön hozzájárulás esetén - hírlevél, illetve e-book küldés. Az adatkezelés időtartama legfeljebb 5 év.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

7) A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhetsz, illetve az előzetes hozzájárulásod alapján küldött hírlevél küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatod a következő elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálat:
E-mail: adatkezeles@bankracio.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Telefonszám: 06 30 779 3753

8) Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőséged az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. Tájékoztatunk, hogy az ügyfélszolgálattal történő telefonos beszélgetéseket (ki- és bemenő hívások egyaránt) a jognyilatkozatok utólagos ellenőrizhetősége céljából és a Jogosult hozzájárulása esetén rögzíthetjük. Ezen beszélgetéseket az erre a célra üzemeltetett számítógépeken elektronikusan, digitálisan, hangállományban rögzítjük. Ezen hangfelvételek tárolása a rögzítéstől számított 1 évig történik és kérés esetén ugyaneddig az időpontig van lehetőséged a hangfelvétel visszahallgatására. Az 1 éves tárolási időn túl a hangfelvételeket töröljük a rendszerből. Abban az esetben is töröljük az adott a hangfelvételt, amennyiben erre irányuló kérés érkezik hozzánk. A hanganyagok kezelésére kizárólag mi vagyunk jogosultak. Tájékoztatunk, hogy esetleges panaszodat a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a rögzített vonalon is közölheted. Amennyiben a telefonbeszélgetéshez nem kívánsz hozzájárulni, azt kifejezetten közölnöd kell ügyfélszolgálati kollégánkkal.

9) A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

10) Tájékoztatunk, hogy a 2011. évi CXII. törvény alapján kérelmezheted nálunk a) tájékoztatását személyes adataid kezeléséről, b) személyes adataid helyesbítését, valamint c) személyes adataid– a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataid továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11) Tájékoztatunk, hogy lehetőséged van tiltakozni személyes adataid kezelése ellen, ha (1) a személyes adataid kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a ránk, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (3) egyéb, törvényben meghatározott esetekben. A jogaid esetleges megsértése esetén a Társaság, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

12) Cookie (magyarul süti) használat:
A Portálon cookie-kat használunk. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngésződnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a gépeden (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, amikor visszatérsz ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésződ kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jársz az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően tudjuk meghatározni például, hogy a Portál melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez tudjuk alakítani a Portált és komplexebb felhasználói élményt tudunk nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Portál cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.
Az Üzemeltető által alkalmazott cookie-k:
- AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- AdWords konverziókövetés (élettartam: 60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
- az Üzemeltető által megbízott harmadik személy (Gemius Hungary Kft.) által üzemeltetett rendszer, mely a látogatókról nem személyes adatokat gyűjt.

Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Jogosult hozzájárulása.

A Portál látogatásával tudomásul veszed és hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a Portálon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépedre (vagy a Portál, vagy a Portál 3. pontban megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngésződ egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ügyfél számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha korábban már látogatást tettél a Portálon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain. Itt tilthatod le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találod: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Adatvédelmi tájékoztató letöltése PDF formátumban

promóció